Western Rijden

Het western rijden komt uit Amerika en vindt zijn oorsprong door het werk van de cowboy die door het werken met vee de beschikking moest hebben over een paard die ontspannen, rustig, werkwillig en meedenkend was. Uiteindelijk is hier een western rijstijl uit ontstaan die voor zowel de recreatieruiter, als de wedstrijdruiter een uitdaging is. Inmiddels is de populariteit van het western rijden groeiende en dit blijkt ook wel uit de druk bezochte wedstrijden, de vele recreatieruiters, de vele ranches waar lessen kunnen worden gevolgd, de western stores, de boeken en video’s over western rijden. 


Het western rijden kan worden samengevat in drie hoofdklassen: de dressuur, de snelheidsspelen en het onderdeel waarin het werken met paard en vee centraal staat. Het zogenaamde ‘werkend element’. Onder de dressuur vallen alle onderdelen die samen een afspiegeling vormen van de cowboy toen hij nog samen met zijn paard het werk op de ranch moest opknappen: Halter, Showmanship at Halter, Trail, Western Pleasure, Hunter under Saddle, Western Horsemanship, Western Riding, Reining en Versatile Horse. Bij de snelheidsspelen: Barrel Racing en Pole Bending gaat het om de snelheid en de wendbaarheid van het paard. Cutting, Working Cowhorse en Team Penning zijn onderdelen die behoren tot het werkend element.

Hieronder vindt u “slechts” een samenvatting van enkele onderdelen.. 

Halterklassen:
De halterklassen kunnen verdeeld worden in een haltershow en showmanship at halter. Bij de haltershow beoordeelt de jury het paard en bij showmanship at halter wordt gekeken naar de vakmanschap van degene die het paard showt.

western_2
Matt en Mr Versary Max op de N.K 2007
western_1
Reining “Ciscos eye of the storm”
 

Trail:
Trail betekent letterlijk ‘spoor’. Bij het western rijden staat Trail voor het ‘volgen van een spoor in de vrije natuur’. Deze sporen bevatten vaak veel hindernissen die paard en ruiter moeten trotseren om hun tochten te kunnen vervolgen. Het zijn deze hindernissen die bij het onderdeel Trail in de arena worden nagebootst, zoals een hek openen en sluiten, over balken heen stappen, draven of galopperen, een brug overlopen en achterwaarts gaan volgens een bepaald patroon (vaak een L-figuur. Naast deze verplichte onderdelen kan de trail worden aangevuld met andere hindernissen, zoals een denkbeeldige sloot, het vervoeren van object of diverse hindernissen waarbij het paard zich achterwaarts en zijwaarts moet bewegen. Het is uitermate belangrijk dat het paard bij dit onderdeel volledig vertrouwt op zijn ruiter en dus niet schrikt van een vreemd geluid of object. 

Western Pleasure:
Western Pleasure is een van de meest populaire onderdelen voor de deelnemers, waarbij de vereiste kwaliteiten van een western paard- rustig, ontspannen en meedenken- zwaar op de proef worden gesteld. Deze worden beoordeeld aan de hand van een oefening waarbij draf, stap en galop direct in elkaar overgaan. Bovendien let de jury op de houding van ruiter en paard. De deelnemers stappen gezamenlijk de arena in en moeten aan de wand (de rail) blijven. Passeren is toegestaan, maar de ruiter mag geen cirkels rijden of de arena oversteken. De drie verschillende gangen; draf, stap en galop, worden op zowel de linker- als de rechterhand getoond. Bij het commando ‘reverse’ maken de deelnemers een draai van 180 graden en veranderen zo van hand. Combinaties worden gestraft voor overtredingen zoals een te hoge snelheid, verkeerde gang op het gevraagde moment, verzet van het paard, te diepe of te hoge halshouding van het paard of ‘break of gate’ (uit de betreffende gang vallen). Het paard moet aan een losse teugel worden gereden, zonder overmatige of storende correcties van de ruiter. 

Western Horsemanship:
De Western Horsemanship bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte is individueel: de combinatie moet een bepaald pattern (proef) rijden, waarin doorgaans een draf, galop, backup, een draai om de achterhand en een paar cirkels zijn genomen. Bij het tweede gedeelte moeten alle ruiters een stukje. Pleasure rijden (zie vorige beschrijving). Hierdoor kan de jury – in geval van twijfel over de plaatsing- een betere beslissing nemen. Bij de Western Horsemanship wordt met name gekeken naar de kwaliteiten van de ruiter en niet zozeer naar de kwaliteiten van het paard. Zo beoordeelt de jury de teugelhulpen en de algehele houding van handen, armen, benen en lichaam. Het geheel moet ontspannen overkomen, zonder onnodige hulpen of verschuivingen van de zit. 

Reining:
Bij de Reining kan de jury kiezen uit meerdere patterns. Al deze patterns bevatten in ieder geval de volgende oefeningen: Cirkels (een snelle grote en een langzame kleine. Dit afwisselen van snel en langzaam heet speedcontrol). Galopwissels (changementen), Stops (sliding stops), Rollbacks (snelle draai om de achterhand van 180 graden), Spins (vliegende draai om het binnenachterbeen waarbij de voorbenen ruim overstappen). De deelnemende combinaties leggen de proef 1 voor 1 af. Bij Reining is het belangrijk dat het paard volledig ontspannen is en geen verzet toont. De ruiter moet rijdende met lange teugels- voortdurend controle houden over zijn paard. Na afloop stapt de combinatie naar de jury om het bit te laten inspecteren. 

Western Riding:
De deelnemers moeten een proef afleggen op een voorgeschreven parcours, waarbij de vaardigheden van het paard beoordeeld worden. De proef kan allerlei oefeningen bevatten, zoals het rijden over een balk of galopchangementen om een serie pilonnen. Paard en ruiter moetn ook hier weer de verschillende gangen laten zien, zoals de walk, jog en lope. 

Barrel Racing:
Drie in een driehoek opgestelde vaten markeren het parcours. De deelnemer mag zelf beslissen aan welke kant van het eerste vat hij wil beginnen. Hij kan kiezen uit twee patronen (linksom of rechtsom) Belangrijk is dat hij/zij een volledige cirkel om alle vaten rijdt, waarbij aanraking is toegestaan. Een omgevallen vat levert strafpunten (5 strafseconden) . En als de ruiter zijn hoed verliest, betekent dat eveneens 5 strafseconden. Diskwalificatie volgt als een combinatie zich niet aan het parcours houdt. Barrel Racing is een wedstrijdonderdeel waarbij de snelheid en de wendbaarheid van het paard optimaal wordt getest. 

Working Cowhorse:
Bij dit onderdeel moet het paard laten zien dat het geschikt is om werkzaamheden op een ranch te verrichten. De beginselen van reining komen hier naar voren. Daarnaast moet het paard tonen dat het cow sense heeft. De working cowhorse bestaat uit 2 onderdelen: dry work (zonder vee) bestaande uit een reining proef en fence work, het werken met vee. 

Cutting:
Bij de cuttting moet de ruiter een koe kiezen uit de kudde die in de ring gebracht is. De combinatie moet de kudde oplettend benaderen zonder deze overmatig te verstoren. Als de ruiter heeft bepaald welke koe hij van de kudde wil afzonderen, moet de combinatie de koe zo dicht mogelijk naar het midden van de arena drijven. Twee andere ruiters houden de koe in het midden van de arena, terwijl weer twee andere ruiters zorgen dat de kudde bij elkaar aan de korte zijde van de arena blijft. Het is de taak van het paard om te voorkomen dat de koe terugwendt naar de kudde.

western_3

Geef een reactie