Aad z’n intervieuw in het dierenblad “klein dieren magazine” onder konijnen meer info

een leuk stukje in de “klein dieren magazine” over de konijnen van Aad

zie onder “konijnen” het gehele stukje

scannen0033